Hộp Gỗ Đựng Rượu (Cài Khóa + In UV Hình Ảnh) HG22 210x355x100mm