Hộp Rượu Bằng Gỗ Kiểu Nắp Cài Khóa HG07 210x355x100mm