Hộp Gỗ Đựng Rượu (Cài Khóa + Lót Giấy Nền) HG08 210x355x100mm