Hộp Rượu Vang Bằng Gỗ HG47 Nắp Giấy In Màu 210x360x110mm